Aims

  • Develop a strong collaborative network on legume cell walls responses to abiotic stress,  towards a better understanding of this response
  • Generate important synergistic opportunities to combine the knowledge, expertise and resources between the Polish and Portuguese teams
  • Establish the bases for common international research projects

 

  • Rozwój silnej sieci współpracy w dziedzinie badania reakcji roślin strączkowych na stres abiotyczny w celu lepszego zrozumienia tych reakcji
  • Stworzenie okazji do połączenia wiedzy, doświadczenia i zasobów zespołu polskiego i portugalskiego
  • Przygotowanie podstaw dla wspólnych międzynarodowych projektów badawczych w przyszłości
Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close